DOMESTIC BRANCHES (Japan)

 

Domestic Branches and Office

TOKYO

2-6-14 Mejirodai,Bunkyo-ku,Tokyo
Phone 81-3-3942-7781
FAX 81-3-3944-8951

KITAKANTO

4462, Fukasaku, Minuma-ku, Saitama-shi, Saitama
Phone 81-48-682-0711
FAX 81-48-682-0652

CHUBU

3-15-19, Matsubara, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi
Phone 81-52-331-5241
FAX 81-52-331-5246

KANSAI

1-2-12, Minami-shinmachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
Phone 81-6-6943-5670
FAX 81-6-6946-1019

SHIKOKU

587-18, Aza Shinkai, Goto-cho, Takamatsu-shi, Kagawa
Phone 81-87-881-4142
FAX 81-87-882-8156

CHUGOKU

6-3-28, Minami Kannon, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
Phone 81-82-232-3123
FAX 81-82-293-5056

KYUSHU

2-12-12, Okusu, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Phone 81-92-521-0737
FAX 81-92-531-3338

HOKUSHINETSU

2-4-8, Yachiyo, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata
Phone 81-25-245-5520
FAX 81-25-246-5880

TOHOKU

1-3-14, Hachiman, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
Phone 81-22-261-3121
FAX 81-22-214-7941

HOKKAIDO

2-2-4, Suisha-machi, Toyohira-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Phone 81-11-811-2232
FAX 81-11-811-0726

TECHNICAL RESEARCH LABORATORY

2-11-20 Tamagawa,Ota-ku,Tokyo
Phone 81-3-3759-4872
FAX 81-3-3759-2250

Page TOP